Vad är en människa värd? Ett experiment

Vad är en människa värd? Ett experiment från Paris

En hemlös och en kostymnisse ramlar ihop, men vem blir räddad?

Vad är en människa värd? – är frågan i denna video som blivit spridd snabbt och brett som en hagelskur över nätet och bränt fast i folks näthinnor som en påminnelse om hur dåliga vi är på medmänsklighet. Eller i alla fall kan man fråga sig vad är en människa värd – i storstaden? Se själv experimentet med den hemlöse och kostymnissen som kollapsar på gatan i storstaden.


I videon som vi och flera andra videosajter kallar vad är en människa värd? – ett experiment, får vi oss alla en tankeställare om hur vi tänker om vad en människa är värd. Videon har skapat stor debatt om något som i alla fall de flesta i storstaden redan vet om. Ingen vågar hjälpa en “luffare”.

Vad är en människa värd? Ett experiment och en video.