Hur man gör en groda förbannad

Video på hur man retar upp en groda

Så här retar du upp en groda med din smartphone! HAHA 😀