Centerpartiets partiprogram 2014

0 Shares

Centerpartiets partiprogram 2014

Vilka åsikter har Centerpartiet?

Centerpartiets partiprogram 2014 är det tredje partiprogrammet som Viral Webb berättar om inför riksdagsvalet 2014. Varje vecka får ett större parti sitt partiprogram omnämnt här och i avsnitt tre berättar vi alltså om Centerpartiets partiprogram 2014.


Inledningen för Centerpartiets partiprogram lyder: – Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i landet du väljer att bo. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi samtidigt tar ansvar för miljön. Utifrån det formar vi vår politik. Sitt partiprogram har de sedan delat in under flera underrubriker, nedan presenterar vi ett urval av dessa.

  • Arbetsmarknad och jobb
  • Ekonomi och skatter
  • Familjen
  • Jordbruk, jakt och fiske
  • Integration och invandring
  • Infrastruktur och trafik

Arbetsmarknad och jobb

Centerpartiet säger i sitt partiprogram: – Det är småföretagarna som är våra jobbskapare. Utan dem stannar Sverige. Men för att de ska kunna skapa nya jobb behövs enklare regler som fokuserar mer på tillväxt och mindre på krångel. Det behöver bli billigare att anställa och mer rörlighet på arbetsmarknaden. Då tror vi att fler vågar byta jobb och fler, inte minst unga, får ett jobb att gå till.

Ekonomi och skatter

Om rubriken ekonomi och skatter tycker sammanfattningsvis Centerpartiet så här: – Sverige behöver fler jobb, fler företag och en hållbar tillväxt i hela landet. Under vår tid i regeringen har Sverige fått ordnade statsfinanser, sänkta skatter och minskat regelkrångel. Men det finns mer att göra.

Familjen

I Centerpartiets partiprogram 2014, avdelning familjen kan vi läsa följande sammanfattning: – Familjer är olika. Det finns till exempel samkönade familjer, ensamstående med barn och kärnfamiljer. Alla behöver förutsättningar att utvecklas. Vår politik utgår från barnens och familjernas behov.

Jordbruk, jakt och fiske

Om jordbruk, jakt och fiske skriver Centerpartiet så här i sitt partiprogram: – Skogen, jordbruket och fisket ger alla både mat och möjligheter till intäkter. Dessutom är det avkopplande att vistas i skogen eller fiska en sommardag. Därför behöver vi underlätta både för dig som äger marken och skogen men också för dig som konsumerar det som produceras där. Vi ska förenkla, inte krångla till det.

Integration och invandring

Ur Centerpartiets partiprogram 2014 om integration och invandring: – Det är bra att människor från andra länder kommer till Sverige för att bo, jobba och leva här. Det är viktigt att alla som kommer hit har samma möjligheter och skyldigheter som de som redan bor här. Vi vill öppna dörren till Sverige för fler människor, det utvecklar vårt land.

Infrastruktur och trafik

En annan viktig rubrik i Centerpartiets partiprogram heter infrastruktur och trafik: – För att hela landet ska leva måste du ha möjlighet att välja var du vill bo och jobba. Att kunna ta sig mellan hem och jobb, skola och fritidsaktiviteter på ett smidigt, miljövänligt sätt är en självklarhet för oss.

Läs hela Centerpartiets partiprogram 2014.

Information om Centerpartiets partiprogram 2014 hos Viral Webb.