Miljöpartiets partiprogram 2014

0 Shares

Miljöpartiets partiprogram 2014

Vilka åsikter har Miljöpartiet?

Miljöpartiets partiprogram 2014 är det första partiprogrammet som Viral Webb berättar om inför riksdagsvalet 2014. Varje vecka får ett större parti sitt partiprogram omnämnt här och först ut är alltså Miljöpartiets partiprogram 2014.


Huvudrubriken för Miljöpartiet de grönas partiprogram är Grön ideologi – solidaritet i handling. Sitt partiprogram har de sedan delat in under följande underrubriker:

  • Människan
  • Miljön
  • Ekonomin
  • Välfärden
  • Världen
  • Stigfinnarna

Människan

Miljöpartiet säger i sitt partiprogram: – Människan är en kreativ och empatisk varelse som vill och kan ta ansvar. Den fantastiska mångfalden i människors synsätt och idéer utgör en rikedom som driver utvecklingen framåt.

Miljön

Om ämnet miljön tycker sammanfattningsvis Miljöpartiet så här: – Människan har ett ansvar som sträcker sig utanför sin egen person och längre än sin generation. Våra livsmöjligheter avgörs av hur väl vi klarar att leva i samklang med det ekologiska systemet. Den gröna ideologin handlar inte bara om människors förhållande till varandra, utan ser också vårt beroende av allt det som vi har omkring oss.

Ekonomin

I Miljöpartiets partiprogram 2014, avdelning ekonomin kan vi läsa följande sammanfattning: – Om mänskligheten ska klara vår tids utmaningar i form av klimatförändringar, resursbegränsning och växande ekonomiska klyftor behövs det en ny ekonomisk politik. En sådan måste utgå ifrån allt det goda vi kan skapa i jämlika samhällen som verkar inom naturens begränsningar, utifrån de livsviktiga funktioner som upprätthålls av ekosystemen.

Välfärden

Om välfärden skriver Miljöpartiet så här i sitt partiprogram: – Välfärden ska ge människan frihet och trygghet. Vi är som starkast när vi vet att vi lovat att ta hand om varandra när vi är som bräckligast. Därför vill vi ha goda välfärdsinstitutioner som tillhandahåller vård och omsorg när vi behöver det och trygghetssystem som stöder den som är sjuk eller utan arbete. Välfärden är något som vi alla såväl finansierar som formar.

Världen

Den näst sista rubriken i Miljöpartiets partiprogram 2014 är världen: – Människan har alltid strävat efter att själv få styra sitt liv och sina samhällen. Människor har i modern tid frigjort sig från kolonialismens bojor, solidaritets-arbete har bidragit till att befria länder från apartheid och rasförtryck och folkliga resningar har sänt diktatorer på flykt. I Sverige har det inte ens gått hundra år sedan allmän och lika rösträtt infördes.

Stigfinnarna

Den sista rubriken i Miljöpartiets partiprogram heter Stigfinnarna: – Vi i Miljöpartiet de gröna har tagit på oss dubbla roller. Vi är både stigfinnare och ett politiskt parti i traditionell mening. Vi är både före vår tid och mitt i den. Det är en stor utmaning. Vi får inte vara så långt före att vi tappar kontakten med dem som kommer efter, stigen får inte växa igen.

Ladda ned hela Miljöpartiets partiprogram 2014.

Information om Miljöpartiets partiprogram 2014 hos Viral Webb.