Tag Archives: look up youtube

Look Up sociala medier-video

Look Up – video om sociala medier på YouTube

Video med dikt – regisserad av Gary Turk

Look Up är en video med en dikt om att sociala medier håller på att ta över våra liv. Gary Turk som regisserat youtube-videon om sociala medier säger: “Jag har 422 vänner, ändå är jag ensam. YouTube-videon har nu i alla fall fått 13,5 miljoner visningar och spridits som en viral på sociala medier.


Historien i youtube-videon Look Up utspelar sig i en sociala medier-värld där vi ständigt hittar digitala sätt att göra det enklare för oss att få kontakt med varandra, men i själva verket är resultatet att vi bara tillbringar mer och mer tid i ensamhet. Se videon Look Up om sociala medier här på Viral Webb.

Look Up – tycker Gary turk som regisserat filmen om sociala medier.